קביעת חומרת המיאלומה

בעבר מקובל היה לבטא את היקף המיאלומה ורמת התפשטותה בגוף באמצעות קביעת השלב (Stage) שבו נמצאת המחלה. מערכת ה- Staging שהיתה בשימוש הנרחב ביותר פותחה על ידי שני רופאים: דיורי (Durie)  וסלמון (Salmon) וקרויה על שמם.

כיום לא נעשה יותר שימוש בדירוג זה לקביעת חומרת המחלה. במקום זאת מקובל מדד ה CRAB  לקביעת  מידת הפגיעה של המיאלומה ולהחלטה על תחילת הטיפול.

 טבלה 2:  CRAB

סימן סימפטום

C

עליה ברמת הסידן (קלציום)  בדם – יותר מ 10mg/dl

R

אי ספיקת כליות (Renal dysfunction) – רמת קריאטינין בדם גדולה מ  2mg/dl

A

אנמיה – רמת ההמוגלובין קטנה מ  10mg/dl

B

מחלה בעצמות (נגעים ליטיים)

לאבחנה של מיאלומה סימפטומטית נדרש אחד או יותר מהקריטריונים של CRAB.